หน้าแรก

บทความ

โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS (IBM SPSS Statistics 28)

ประชาสัมพันธ์อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS (IBM SPSS Statistics 28) เพื่อใช้ในงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดการข้อมูลต่าง ๆ และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปแบบตาราง หรือแผนภูมิ จำนวน 10 license โดยติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการภายในห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจใช้งานโปรแกรม สามารถใช้บริการได้ที่ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 1 มุม A อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (บริหาร 1)


แชร์ข้อมูลไปยัง

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๙๐๖ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ ๑๐๒๑๐


นโยบายคุกกี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๖-๖๗๐๐ ต่อ ๘๘๑๒ โทรสาร

อีเมล [email protected]

facebook twitter twitter twitter

Churabhorn Royal Academy All Right reserved Powered by Bookdose Co., Ltd.