Search OPAC
Search CINAHL at Chulabhorn Royal Academy
Keyword Title Author
หนังสือโรคระบบทางเดินอาหารการวินิจฉัยและแนวทางการดูแลรักษาในปัจจุบัน เล่ม 2 / บรรณาธิการ, เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล . [และคนอื่นๆ]
การจัดการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาทพยาบาล / อรพินท์ สีขาว
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง) : โรคติดเชื้อ ความผิดปกติที่เกี่ยวกับการเจริญของเซลล์ ความผิดปกติทางศัลยกรรม อุบัติเหตุ และการประเมินผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ / พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ
การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 : หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบครัวการพยาบาลทารกแรกเกิด / พรทิพย์ ศิริบูรณ์พัฒนา, บรรณาธิการ
Nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice / [edited by] Geri LoBiondo-Wood, Judith Haber
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการรักษาภาวะโลหิตจางและธาลัสซีเมีย / บรรณาธิการ, กิตติ ต่อจรัส, พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
การพยาบาลอนามัยชุมชน : นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / นพวรรณ เปียซื่อ, บรรณาธิการ
การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช / วไลลักษณ์ พุ่มพวง
ดูทั้งหมด>
1,000 ประโยคภาษาจีนใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
พ่ายรักมาเฟียพันธุ์ร้าย
บำเรอใจ
Idol Secret Sweet Pop คัสตาร์ด มูส & Cheese Pie (ฉบับการ์ตูน)
ความทรงจำบางอย่างช่างรางเลือน
ศัพท์เตรียมสอบ TOEIC
รู้ทันโรคที่เกิดกับลูกน้อย แรกเกิด - 6 ปี
โลหิตวิทยา ปฏิบัติการและภาวะโลหิตจางที่พบบ่อย
ดูทั้งหมด>
ชีวจิต August 2023
แพรว August 2023
National Geographic August 2023
National Geographic July 2023
แพรว July 2023
National Geographic June 2023
แพรว June 2023
หมอชาวบ้าน May 2023
ดูทั้งหมด>
นกขมิ้นสอนลิงพาล
พระราชากับผลไม้เปลี่ยนเมือง ราโชวาทชาดก
พ่อค้าผู้ไม่ละความเพียร
เจ้าชายผู้ชนะความโกรธ
พญาช้างเผือกเลี้ยงมารดา
แมวเจ้าปัญญา
ปีเตอร์กับหมาป่า
เจ้าหญิงเงือกน้อย
ดูทั้งหมด>
“เมื่อคุณฝันอยากเป็นพยาบาล”
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ดูทั้งหมด>
คู่มือการใช้คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ คณะพยาบาลศาสตร์
ดูทั้งหมด>
คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คู่มือประกันคุณภาพ
ดูทั้งหมด>
Nursing E-Library แอปพลิเคชันห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS (IBM SPSS Statistics 28)
เช็กข้อมูล ‘เดลตาครอน’ (Deltacron) สายพันธุ์ลูกผสมหรือปนเปื้อนในแล็บ
ดูทั้งหมด>

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๙๐๖ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ ๑๐๒๑๐


นโยบายคุกกี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๖-๖๗๐๐ ต่อ ๘๘๑๒ โทรสาร

อีเมล [email protected]

facebook twitter twitter twitter

Churabhorn Royal Academy All Right reserved Powered by Bookdose Co., Ltd.