หน้าแรก

Book

จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล

พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564

บทคัดย่อ : หนังสือจิตวิทยาการศึกษาเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระที่ลึกซึ้งและทันสมัย เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจในกระบวนการการเรียนการสอน โดยเฉพาะ ครู อาจารย์ และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาทางการศึกาา รวมทั้งผู้ให้การปรึกษาแนะแนว ผู้เขียนได้เสนอหลักการทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง ดังนั้น ผู้อ่านจะมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพเชาว์ปัญญา และจริยธรรม ความแตกต่างของบุคคลและแรงจูงใจ ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจผู้เรียนในด้านต่างๆ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการสอน และวิธีการสอนตามทัศนะของนักจิตวิทยา พฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมานุษยนิยม ตลอดจนทฤษฎีการสอนที่ทันสมัย เช่น รูปแบบการสอนเป็นรายบุคคลและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอนดีขึ้น เนื่องจากหนังสือจิตวิทยาการศึกาาเล่มนี้ ไม่เพียงแต่ให้พื้นฐานความรู้เรื่องทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการเรียนการสอน แต่ได้สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการประยุกต์ในห้องเรียน ฉะนั้น จึงเหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในแขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว และวิชาเอกทางการศึกษาทุกแขนง

หมายเหตุสารบัญ : ภาคที่ 1 จิตวิทยาการศึกษาและครูในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์พฤติกรรม ภาคที่ 2 ทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพเชาวน์ปัญญาและจริยธรรม ภาคที่ 3 ความแตกต่างของบุคคลและแรงจูงใจ ภาคที่ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้ ภาคที่ 5 วัตถุประสงค์ของการศึกษาหลักการสอน วิธีสอนและการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ภาคที่ 6 บรรยากาศของห้องเรียน บทส่งท้าย อาชีพครูและรางวัลทางใจ

การอ้างอิง : สุรางค์ โค้วตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564.

ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 13

รูปเล่ม : 537 หน้า

ISBN : 9789740340263

หมวดหมู่ :

หนังสือทั่วไป

หัวเรื่อง : จิตวิทยาการศึกษา , จิตวิทยาการศึกษา, การเรียนรู้, การสอน , สื่อการสอน , Educational psychology , Educational psychology

บาร์โค้ด

เลขหนังสือ

สถานะ

101010003697

LB1051 ส858 2564 c.1

อยู่บนชั้นวาง

101010003698

LB1051 ส858 2564 c.2

อยู่บนชั้นวาง

101010003699

LB1051 ส858 2564 c.3

อยู่บนชั้นวาง

245 - Title statement
020 - International standard book number
100 - Main entry--personal name
250 - Edition statement
260 - Publication, distribution, etc. (imprint)
300 - Physical description
505 - Formatted contents note
650 - Subject added entry--topical term
710 - Added entry--corporate name
050 - Call No. (LC)
856 - Electronic Location and Access

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๙๐๖ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ ๑๐๒๑๐


นโยบายคุกกี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๖-๖๗๐๐ ต่อ ๘๘๑๒ โทรสาร

อีเมล [email protected]

facebook twitter twitter twitter

Churabhorn Royal Academy All Right reserved Powered by Bookdose Co., Ltd.